«Իրատես». Կենդանաբանական այգում մուֆլոններին հոշոտելու դեպքը լավ կազմակերպված ակցիա էր

«Ասում են, թե կեն­դա­նա­բա­նա­կան այ­գում մուֆ­լո­ններին կե­րած շնե­րը ե­ղել են ոչ թե կեն­գու­րու­նե­րին կե­րած փո­ղո­ցա­յին շնե­րը, այլ… «Գի­շե­րա­յին այդ ակ­ցիան» լավ կազ­մա­կերպ­ված դա­վադ­րու­թ­յուն է ե­ղել ընդ­դեմ կեն­դա­նա­բա­նա­կան այ­գու տնօ­րեն Ռու­բեն Խա­չատ­ր­յա­նի, ո­րի օ­րոք ցայդ էլ կեն­դա­նի­նե­րի ո­րո­շա­կի ան­կում­ներ ե­ղել ենտար­բեր պատ­ճառ­նե­րով: Այ­նու­հան­դերձ, տնօ­րենն այդ «ակ­ցիա­յից» հե­տո ստիպ­ված ե­ղավ հրա­ժա­րա­կան ներ­կա­յաց­նել Երևա­նի փոխ­քա­ղա­քա­պե­տի ա­ռա­ջար­կով:

Ա­սում եներկ­րորդ օր­վա բա­վա­կա­նին հս­կա շնե­րը ե­ղել են լավ վար­ժեց­ված, պատ­կա­նել են կեն­դա­նա­բա­նա­կան այ­գու նախ­կին աշ­խա­տա­կից­նե­րից մե­կին, որն ապ­րում է այդ կող­մե­րում և օգտ­վե­լով ա­ռի­թից վրեժ է լու­ծել տնօ­րե­նից»,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Share: